News

През последните години научните публикации на доц. Г. Пехливанов и доц. И. Бакърджиев са върху различни основни дялове от областта на дерматовенерологията. Те отразяват много точно тяхното цялостно професионално и академично развитие. Едно от техните приоритетни направления са дерматопатологията на мъжките гениталии. Те показват задълбочен подход към този проблем, като са отделили оправдано внимание при неговото разработване и са успели да постигнат важни научно-практически резултати. Интереса към тази патология нараства неимоверно не само от страна на дерматовенеролози,уролози, но и общо практикуващи лекари и лекари от други специалности.

Read More

Началото на ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ започва през 2007 г., когато през м. април се организира първата дерматологична конференция във Варна. След повече от 20 години варненските дерматолози придобиват свой форум на който могат да обсъждат и решават дерматологичните проблеми на града, да се запознаят с най-новите решения в областта на дерматологията, медицинската козметика и естетичната медицина.

Read More

Случаите на тумори на кожата са се увеличили 2-3 пъти за последните пет години. 

Read More

След 22 години затишие - Лекар защити дисертация по дерматология

Read More