Диагностикa

Експертизи в области на дерматовенерологията, меланинообразуването, фармакологична активност на лекарствени и козметични средства

Дерматоскопски изследвания и оценка на риска на меланоцитни (бемки) и немеланоцитни образувания на кожата 

УВ А диагностика

Компютърна диагностика на кожа, косми и нокти

Микроскопски изследвания, микробиологични посявки на специални хранителни среди

Микологични изследвания

ДНК тестове за полово предавани инфекции

Хистопатологични изследвания

Лабораторни изследвания

Д- р Илко Бакърджиев, дм, Кожни и венерически болести, Варна

Тел.   0888 768 413