Публикации

Публикации

Е-Издание

ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД бр. 1, 2012г.


Фото Протективни Механизми

Д-р Илко Бакърджиев, дм

Медицински Колеж, Медицински Университет- Варна

РезюмеПридобиването на слънчев тен дълго време беше синоним на красота и добро здраве. Това даде ход на развитието и неконтролираното използване на мощни, изкуствени източници на ултравиолетови А-лъчи. Излагането на слънчева светлина, все повече се удължаваше с годините подпомогнато от използването на фотопротектори ефикасни срещу ултравиолетовите В-лъчи, но неефикасни срещу ултравиолетовите А- лъчи. Развитието на фотобиологията през последните години доказа значението на ултравиолетовите лъчи в мутагенезата, формирането на свободни кислородни радикали, канцерогенезата и стареенето на кожата.

Ключови думи: фотопротективни механизми, фотопротектори

Прочети: Публикацията

ДЕРМАТОСКОПСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ


Д-р Илко Бакърджиев, дм

Медицински Колеж, Медицински Университет- Варна

Резюме. Дерматоскопията е неинвазивна модерна методика за изследване на епидермиса, дермоепидермалната зона и папиларната дерма. Осъществява се с помощта на специален уред– дерматоскоп, използващ променлива светлина, получена под остър ъгъл. Дерматоскопското изследване на кожните слоеве се съчетава с оптичен феномен едва след прилагането на маслена имерсия. Това прави епидермиса по-прозрачен, а подлежащите структури по-достъпни за наблюдение и анализ. С помощта на метода се увеличава възможността за точно диференциране между различните по произход и дигнитет немеланоцитни лезии. Дерматоскопията е метод, без който ежедневната дерматологична и дерматохирургична практика би била немислима. Тя е свързващото звено между консервативната и инвазивната дерматология. Адекватното приложение на методиката често има животоспасяващо значение. Статията представя най-често и лесно приложимите дерматоскопски критерии за лесно и бързо определяне на немеланоцитните лезии в клиничната практика. Представените от нас опростени дерматоскопски критерии, както и алгоритмите за клинично поведение при определяне на произхода на чес-то срещани доброкачествени и злокачествени немеланоцитни лезии, дават възможност те да бъдат използвани и от по-широк кръг специалисти, като хирурзи, дерматохирурзи и общопрактикуващи лекари.  

Ключови думи: дерматоскопия, хирургия, немеланоцитна лезия, хирург

Прочети: Публикацията